top of page

מיזמים - טכנולוגיה ותוכן

פריצות דרך חדשות לסרטים שיווקים

סרטון אינפורמטיבי קצר, ממוקד מטרה שמטרתו להעביר מסר חד במיצוב מהודר התופס העין: INFOVIDEO

FUN /סרט שיווקי קצר המעביר את המסר באמצעות בידור :Promotainment
מיוחד, זורם, קליט ומעביר מסרים שיווקים גלויים או סמויים

 

סרט המהווה כרטיס ביקור אישי איכותי למנכ"ל החברה או לצוות ההנהלה הבכירה :Business Passport
.
ואת סוג ה"חליפה" שהמנכ”ל רוצה להציג RECORD הסרט ימנף את המעמד העסקי, ה

 

סרטי תדמית: הפקה ייחודית וממצבת שתגרום למותג שלך להחרט בזכרון הצופה
.שונה, קליט וממוקד מטרה

Enteprises
bottom of page