top of page

שירותי ענן וגיבוי

גיבויים

כשמצלמים שעות ועשרות שעות של חומרי גלם, חייבים מערכת גיבוי מאובטח

  אצלנו כל פרוייקט מגובה באמצעות מערכת גיבוי משולשת בסרברים ייעודיים העומדת בכל הסטנדטים  הבינלאומיים המחמירים לאבטחת מידע וכספת חסינת אש

 LTO גיבוי מהיר באמצעות

 LTO בנוסף לגיבוי בסרברים אנחנו מציעים גיבוי ב

 הוא הפורמט המקובל בעולם לגיבוי בקלטת LTO (linear tape-open)

בעל נפח גבוה ושומר את המידע לשנים רבות

 

 בעזרת מערכת הגיבוי המשולשת שלנו היצירה שלך תיהיה בטוחה וחלקה

עריכה בכל מקום - שירותי ענן

אנחנו מספקים שירותי ענן להפקות

תוכלו לצפות בחומר הגלם ובסרטים בענן מאובטח מכל מקום בעולם

OCPC שירות ה  

מאפשר שיתוף פעולה ביצירה עם העורך וצפייה מכל מקום 

bottom of page