top of page

DCP הפקת

רגע ההקרנה הוא הרגע המרגש ביותר בתהליך הארוך והמורכב של עשיית הסרט, זה הרגע המכריע המחייב להעזר באולפן

ובצוות בעלי הידע והניסיון הטובים ביותר

 חשוב שבתהליך המורכב והחשוב הזה, תשיגו תוצאות התואמות את חזונכם, ציפיותכם ויצירתכם המקורית

אתם יכולים להיות סמוכים ובטוחים שאתם ביידים טובות ומיומנות ביותר

DCPתהליך הכנת ה

מחייב דיוק, עשייה ובקרה ללא פשרות

במקרים דחופים תוכלו לקבל שירות ייחודי לאולפננו המאפשר הכנה מהירה עוד באותו יום

DCP Express, DCP EXPRESS PLUS

IMF בנוסף, אנחנו מייצרים קבצי מאסטר

DCP
DCP
DCP Express
bottom of page